Bij de brandweer

Toen ik net in de stad woonde moest ik erg wennen aan uitrukkende hulpdiensten. Ik heb 23 jaar in een dorp gewoond en als daar een ambulance doorheen reed, liep bij wijze van spreken het hele dorp uit. Om eerlijk te zijn kan ik mijzelf soms nog steeds niet dwingen niet te kijken als er een sirene voor mijn deur langsrijdt.

Beroepen als piloot, politieagent en brandweerman spreken peuters en kleuters traditioneel het meest aan. Vanmorgen scheurden twee brandweerauto’s in volle vaart de kruising voor mijn huis over. Ik was even weer vier jaar oud.

Kennedy vs Lincoln

Ik kende hem al. Hij blijft leuk (via Dittner).

Abraham Lincoln werd in 1846 in het Congres gekozen.
John F. Kennedy werd in 1946 in het Congres gekozen.

Lincoln werd in 1860 tot president gekozen.
Kennedy werd in 1960 tot president gekozen.

Beide presidenten werden op een vrijdag vermoord.
Beide presidenten werden in het hoofd geraakt.

Lincolns secretaresse heette Kennedy.
Kennedy’s secretaresse heette Lincoln.

Beide presidenten werden vermoord door iemand uit zuiden van de VS.
Beide presidenten werden opgevolgd door iemand uit het zuiden van de VS.

Beide opvolgers heetten Johnson
Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde. werd geboren in 1808.
Lyndon Johnson, die Kennedy opvolgde, werd geboren in 1908.

John Wilkes Booth, die Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839.
Lee Harvey Oswald, die Kennedy vermoordde, werd geboren in 1939.
Beide moordenaars hadden een tweede voornaam.
Beide namen bestaan uit 15 letters.

Lincoln werd neergeschoren in een theater met de naam ‘Kennedy’.
Kennedy werd neergeschoten in een auto van het merk ‘Lincoln’.

Booth vluchtte uit het theater en werd gepakt in een pakhuis.
Oswald vluchtte uit een pakhuis en werd opgepakt in een theater.
Booth en Oswald werden allebei vermoord voor hun berechting.

Een week voor Lincoln werd neergeschoten was hij in Monroe in Maryland.
Een week voordat Kennedy werd neergeschoten was hij in Marylin Monroe.