in Weblog

2008 is een uniek jaar

Voor het eerst in onze jaartelling was het 2008. Nog niet eerder kwamen deze unieke 4 getallen voor in een jaartal. Bovendien was het wiskundig interessant. Dit jaar was het namelijk 23 jaar geleden dat het ’85 was. En 85 jaar geleden dat het ’23 was.

Daarnaast was het het meest bijzondere, welbesproken en eloquente jaar in jaren. Sommige mensen beweren over 2008 zelfs dat het voluptueus, radicaal Ên ridicuul was. Maar dat zijn bewoordingen die voornamelijk worden gebezigd door de meest beminnelijke figuren die dit jaar langs ‘s heren wegen rijden.

Aan de andere kant is de algemene teneur dat de vrolijkheid stemmiger had gemogen. En dat de euforie andere jaren uitbundiger was. Echter de bijzonderheid was specialer dan andere jaren.

Het boekje met wereldswijdlopige zinnen en buitengewone bijwoorden van ondergetekende is nog lang niet uitgeput. Maar ondergetekende wil graag nog een fijne avond met zijn wederhelft hebben.

Gelukkig nieuwjaar.

Heb je wat te melden?

Reactie