in Weblog

28

Jimi Hendrix mag Woodstock hebben platgespeeld, Brian Jones mag een zwembad hebben gehad, James Dean een Porsche en Jim Morisson heel veel deuren in zijn huis, maar ze hebben geen van allen bereikt wat ik vandaag gepresteerd heb.

Op de minuut af, ben ik 28 jaar geleden geboren.

Driewerf hieperdepiep voor mij!

Heb je wat te melden?

Reactie